SUBREGIONER: De två regionerna Tröndelag och Jämtland har en lång gemensam historia. Men de fysiska förbindelserna mellan dem räcker inte till. Därför väljer nu de två fullmäktigeförsamlingarna att tillsammans gå till sina respektive regeringar för att något ska hända.  

Bansträckningen mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim är en viktig förbindelselänk mellan Jämtland/Västernorrland och Tröndelag., Den norska delen, kallad Meråkersbanan, är till skillnad från den svenska, inte elektrifierad. På den norska sidan är standarden för låg. Ett tätare samarbete mellan den svenska och norska sidan förutsätter en upprustning och elektrifiering utmed hela sträckan. Det skulle framför allt öka möjligheterna för näringslivsutveckling i regionerna. De två regionerna ingår dessutom i Mittnordenkommittén, dit också finska regionerna räknas in. Utifrån det perspektivet blir järnvägen en viktig pusselbit för finska och även ryska transporter som snabbt vill nå Trondheims isfria hamn i Nordatlanten.
 
Unik samling
Den gemensamma järnvägssträckningen har länge varit en het fråga, och de båda fullmäktigeförsamlingarna bestämde sig för att förlägga sina möten på samma plats den 16 – 17 februari i år. Man valde att samlas på den svenska sidan, i Östersund, för att fördjupa sig i frågan, men också för att känna varandra på pulsen. På plats fanns samtliga politiker och tjänstemän ifrån både Nord-Tröndelags fylkesting och Jämtlands läns landsting som berördes av regionernas gemensamma arbete. Tre norska medier fanns på plats för att bevaka tillställningen och Nord-Tröndelags fylkeskommun satsade även på att låta direktsända evenemanget på sin webb.
 
Lång gemensam historia
– Från 1996 så har vi haft över 200 gemensamma samarbetsinitiativ, säger Gunnar Viken som är fylkesordföranden i Nord-Tröndelag.
Mycket av detta har handlat om näringslivsutveckling men även andra frågor som kultur och lokal service har också varit aktuella. Många äktenskap har skett över gränserna, och flätat samman de båda områdenas kulturer.
– Ibland brukar vi på skämt, med ett stänk av allvar, säga om oss själva att vi är ”östtrönder”, säger Jan Rönngren, chef för regionala utvecklingsstaben vid Jämtlands läns landsting.
 

Växande utbyte

Det norrmännen för stunden är mest nyfikna på är hur jämtarna utformat sitt miljöarbete och sin energianvändning.
– Vi står just nu själva och ska utforma en miljö och energiplan för Nord-Tröndelag och i Jämtland så har man över 30 års erfarenhet av det här. Vi ser redan att här finns en hel del som vi behöver ta med hem för att påverka vår regering.
Men jämtlänningarna har också saker att lära av norrmännen. I Nord-Tröndelag har man bland annat genomfört en gigantisk hälsoundersökning med över 120 000 deltagare.
– Det här är den tredje omgången med en så här stor population säger Viken, och påpekar att en del tendenser kan vara till nytta om man vill arbeta mer förebyggande. 
 
Gemensam EU-representant?
De båda regionerna är också medlemmar i Mittnordenkommittén som sträcker sig i öst-västlig riktning och som därför också omfattar de finska

 

regionerna Mellersta Finlands förbund, Svenska Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund samt Österbottens förbund.

-Men den här gången så valde vi att begränsa mötet till

det svensk-norska arbetet, säger Gunnar Viken, som påminner om att den svensk-finska förbindelsen över Bottenvikens vatten måste få sin egen agenda.

– Men det är ändå i det perspektivet som vi måste se Meråkersbanan/Mittbanan; som en länk mellan finska och ryska regioner i öst till norska Tröndelag i väst, säger han.
De europeiska frågeställningarna berördes också under mötet. De båda regionernas Brysselkontor har mycket med varandra att göra och Gunnar Viken sticker inte heller under stolen med att man ser den svenska

politikern Jens Nilsson från Jämtland som en kontakt och inkörsport även för den norska regionen.

 
En skrivelse – två regeringarna
Under dagarna i Östersund kom de två fullmäktigeförsamlingarna också fram till att man skulle göra ett gemensamt uttalande till sina respektive regeringar. Ingen av regionerna vill nämligen vänta tills efter 2020 på att få den gemensamma bansträckningen upprustad.
 
Länk till mötet: 
 
Länk till Mittnordenkommittén: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar