Hoppet om ett fortsatt liv för Saab har inte dött, men tonas ner när Trollhättan planerar för framtiden.

– Krisen ger oss en chans att vända bilden av kommunen, vi är inte bara fordon och vattenfall, säger näringslivschefen Pär Löwenlid.
Samtidigt som konkursförvaltaren ser över möjligheterna att ge den kraschade bilfabriken en nystart, söker de kommunala och regionala aktörerna nya vägar.
– Visst skulle det vara fantastiskt om biltillverkningen kunde komma igång igen i höst och ge 1000-1500 jobb, men det ser vi bara som en bonus, säger Pär Löwenlid, näringslivschef i Trollhättans kommun.
De insatser kommunen jobbar med tillsammans med grannkommunerna och Västra Götalandregionen täcker ett brett fält. Bland annat handlar det om att utveckla befintliga företag, underlätta nyetableringar, satsa på forskning och utveckling inom förnybar energi och klimatteknik, förbättra möjligheten att pendla, samt stärka vägnätet.
För att bli mindre sårbar har Trollhättans kommun tagit fram en ny näringsstrategi som siktar på att ge stöd åt de mest utvecklingsbara företagen. Urvalet har begränsats till företag med minst fem anställda och av dessa har ett 70-tal ringats in som särskilt viktiga. – Vi prioriterar dem som kan och vill växa, det ger snabbast resultat, säger Löwenlid.
De senaste åren har cirka 250 nya företag startats per år i Trollhättan. Pär Löwenlid och hans medarbetare på näringsenheten hoppas kunna höja antalet till minst 300. Teknikparken Innovatum hjälper till att hitta nya affärsmöjligheter för industrin och utveckla nya företag inom bland annat miljöteknik, energi, hälsa och e-handel.
Expressbussar till Göteborg och bättre tågförbindelser till Karlstad och Halden finns på listan över åtgärder för att underlätta pendling till andra arbetsmarknader. Tätare tågtrafik norrut skapar också andra fördelar.
– Det skulle gynna småkommunerna närmast gränsen mot Norge. De har en svår situation i dag, konstaterar Birgitta Losman (MP), ordförande i Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.
Nämnden har regelbundna kontakter med företrädare för regeringen och har bland annat tryckt på för att få fler studieplatser till Högskolan Väst. Hittills finns beslut om 600 nya högskoleplatser 2012 och 2013, samt 300 platser år 2014. I höst startar bland annat en helt ny ingenjörsutbildning.
– Vi har sagt till regeringen att vi behöver fler studieplatser efter de inledande två åren, eftersom de flesta utbildningar är längre, säger Birgitta Losman. Nästan 500 av de personer som blev arbetslösa när Saab gick i konkurs har hittat nya jobb. Merparten är tjänstemän, och flera av dem har fått arbete i andra företag inom fordonsindustrin. För de 1400 metallarbetarna har det varit svårare och bara cirka hundra har i dag nytt jobb. Bland de arbetslösa finns också omkring tusen tjänstemän.
Pär Löwenlid hoppas att de många insatserna börjar ge effekt innan alla som drabbats av Saab-konkursen hinner flytta från kommunen. Och helt har han inte gett upp hoppet om bilproduktionen.
– Undrens tid är inte förbi. Fortfarande finns ju lokaler, kompetens, produktionsmedel kvar i kommunen. Men om det går att hitta en lösning måste den komma snabbt – varje dag som passerar är som ett helt år.
Lämna en kommentar