SVERIGE / KOMMUN: Norrköping och Linköping siktar på att driva sina flygplatser ihop. – Båda vinner på gemensamma lösningar, säger Eva Andersson (S), kommunalråd i Norrköping.  

Infrastrukturen är stommen i det täta samarbetet mellan de två tvillingstäderna i Östergötland. Det korta avståndet mellan kommunerna gör att de lanserar sig som Sveriges fjärde storstadsregion, med en gemensam översiktsplan som en tydlig markering.   – Men vi är noga med att visa att vi fortfarande är två kommuner med var sin stark identitet, säger Eva Andersson, kommunalråd i Norrköping, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Norrköping och Linköping har varsin flygplats och nu planerar kommunerna att bilda ett gemensamt driftbolag för att kunna anpassa tidtabeller och destinationer bättre till näringslivets behov. – Kommunikation är kärnan. Både förbindelserna med Stockholm och trafiknätet till de många småkommunerna i länet, säger Eva Andersson.   Viktig symbolhandling Förutom översiktsplanen har Norrköping och Linköping även gemensam upphandling, löneadministration och räddningstjänst. Dessutom har kommunerna enats kring en klimatvision och gjort det möjligt att utnyttja barnomsorg i båda städerna. – Näringslivet ser framför allt översiktsplanen som en mycket positiv symbolhandling. Den gör det lättare att investera i mark och attraktiva boendemiljöer, säger Elin Brozén, vd i det regionala marknadsbolag som är ett samarbete mellan de två kommunerna, näringslivet och universitetet.   Brozén framhåller regionens strategiska läge och den spetskompetens som finns i både företag och vid universitetet. Både Norrköping och Linköping är starka kommuner med tydlig identitet, och Elin Brozén ser ingen risk att det täta samarbetet skulle leda till att den ena hamnar i skuggan av den andra. Däremot saknar hon ett regionalt parlament, men stor aktivitet pågår inför Östergötlands ansökan om att få bilda ett.   Fler twin cities Det finns fler ”twin cities” i Sverige. Borlänge-Falun är ett exempel, Mamö-Lund ett annat. Malmö och Lund har samarbetat länge men har inte formaliserat kontakterna på samma sätt som Norrköping och Linköping. De två skånekommunerna har till exempel ingen gemensam översiktsplan. – Vi vill inte ödsla kraft på ett gemensamt formellt dokument. Malmö får en ny översiktsplan nästa år och där finns en hel del regionala tankar om hur vi förhåller oss till omvärlden, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.    Han konstaterar att de två kommunerna i många sammanhang i praktiken fungerar som en enhet. – Arbetsmarknaden är redan helt integrerad och vi har väldigt stora rörelser över kommungränsen. Malmö och Lund är delar av den större enhet som kommunerna på båda sidor av Öresund bildar, men också viktiga nav för kommunerna i centrala och östra Skåne. I den översiktsplan som Lund tog fram i fjol, och som snart vinner laga kraft, förs en hel del resonemang om det regionala perspektivet.   Kopplingen till Malmö och Öresund är en viktig del, men också planerna på att återuppta tågtrafiken på Simrishamnsbanan. – Vi har fått beröm för att vi inte bara utgår från Lunds behov utan också funderar kring hur man på ett bra sätt kan sprida etableringstrycket till andra delar av Skåne, säger Lars Erik Holmgren, utredningssekreterare på stadsbyggnadskontoret.         Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar