SVERIGE / LANDSTING: Socialdemokraterna och Moderaterna i Jönköpings län är överens om hur en regionbildning bör se ut. Partierna föreslår att Landstinget, tillsammans med länets kommuner, ansöker om att få bilda en Regionkommun – Region Jönköping. Med politisk majoritet behöver partierna inte bry sig om vad kringliggande län tycker och tänker.

På frågan om hur Socialdemokraterna och Moderaterna enats i frågan säger landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson (M), att moderaternas uppfattning i denna fråga väl känd sedan länge och att det inte är konstigt att socialdemokraterna kommit fram till samma ställningstagande. Jönköping är ett starkt län i sig. Syftet är att få en kraftfull och sammanhållen regional arena för framtida regionala tillväxt- och utvecklingsarbete, samt hälso- och sjukvård, säger han.   Vill inte involvera grannlänen Han säger att det inte finns några särskilda orsaker till att partierna nu är eniga. Det finns inga faktorer som ligger bakom, om med detta menas att det har förts förhandlingar eller liknande mellan dessa två partier. På sin hemsida har Peranders Johanssons uttryckt att processen med att bilda en Regionkommun är lång och ansökan måste föregås av ett djuplodande arbete. I ett annat sammanhang har han sagt nej till att överhuvudtaget träffa representanter från grannlänen eftersom det redan finns en politiskt majoritet för att bilda region på egen hand. Det finns ingenting på kartan just nu som skulle kunna rucka på nuvarande uppfattning eller politiska ställningstagandet, enligt Peranders Johansson.Det är de politiska partierna, inte landstingspolitikerna, som fortsatt hanterar frågan. En tydlig politisk majoritet i länet står bakom en region Jönköping och arbetet påbörjas i slutet av maj månad för att skriva en ansökan. Kritik mot majoritetsförslaget Förslaget som har presenterats från Moderaterna och Socialdemokraterna får kritik från flera håll. De tre ledande folkpartisterna har i ett pressmeddelande meddelat att förslaget effektivt isolerar länet och förstör förutsättningarna för en bra utveckling för länet i konkurrens med andra storregioner. Folkpartiet vill i stället se en regionbildning med resten av Småland och Östergötland. Vänsterpartiet säger att Socialdemokraternas och Moderaternas förslag kommer att stänga in länet i en liten region. Harald Hjalmarsson (M) ordförande i Regionförbundet i Kalmar län och kommunalråd i Västerviks kommun, beklagar att man inte är överens i länet. Han tycker att frågan ska växa fram och att man ska ha länet med sig. – Jag är väldigt noga med att oavsett hur vi ska gå vidare i vårat län så ska vi göra det tillsammans. Och då menar jag de som bor och verkar i det här länet. ”Fört fram vår ståndpunkt” Tidigare har även flera ledande politiker i Kronobergs län sagt sig vilja bilda region med Skåne istället för en Smålandsregion. Rolf Sällryd (Kd), ordförande i landstingsfullmäktige i landstinget Kronoberg, säger att diskussionen i Kronoberg domineras av att Jönköping valt att gå sin egen väg: − Jag har själv arbetat med regionfrågan sedan 1992, det var mitt första politiska uppdrag. Även om Socialdemokraterna och Moderaterna varit tydliga med sitt vägval, så har vi fört fram vår ståndpunkt där vi arbetat för en Sydost-region med Östergötland, och jag bedömer att vi har fått gehör för vårt alternativ. Pekar mot Jönköpingsregion Den gamla modellen med Sydsam-området, som bestod av Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne, är inte så tokigt, menar Rolf Sällryd. − Det finns ett väl upparbetat samarbete mellan länen sedan lång tid. Det skulle också minska Skånes dominans om det blir en sammanslutning av fler kommuner. Nu pekar dock allt mot en Jönköpingsregion. Rolf Sällryd vill inte kommentera om han tycker det är bra eller dåligt. – Jönköping är en stark kommun, i övrigt har jag ingen åsikt om detta. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar