Inga Lindströms romantiska äventyr kan få ökad betydelse för turistintäkterna i Sörmland. Men trots den populära tyska TV-serien hörde länet till de regioner där turismen tappade mark under förra året.

Närheten till storstaden ger en extra skjuts i högkonjunktur, men spär på bekymren när kurvorna pekar nedåt. Nu hoppas turistnäringen i Sörmland på ännu mera draghjälp från tyska TV-tittare.

Inga Lindströms romantiska äventyr har i snart ett decennium varit en kassako för den sörmländska turistbranschen. Slottsmiljöerna och den sörmländska skärgården har väckt tiotusentals tyska TV-tittares nyfikenhet på Sverige. Hittills har ett 50-tal avsnitt spelats in. Produktionsbolaget spenderar mellan 10‐20 miljoner kronor per säsong i Sverige och tar hjälp av 750 lokalt rekryterade statister.

När länet nu för första gången på flera år ser minskade intäkter i besöksnäringarna trappar de regionala aktörerna upp insatserna för att locka fler utländska turister. Det arbete som inleddes förra året siktar framför allt på att stärka förmågan att sälja upplevelser

Vi jobbar mer direkt mot researrangörer än mot enskilda konsumenter, säger Ola Nilsson, VD för Sörmlands turismutveckling AB, det bolag som Regionförbundet Sörmland upphandlat för att sköta de regionala turismfrågorna på entreprenad.

I rapporten med det imponerande namnet ”Regionalekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholm, Sörmland och Nyköping i de tyska Inga Lindström‐filmerna” uppskattas värdet av att regionen i snart tio år fått visa upp sig på bästa tyska sändningstid till minst 660 miljoner kronor.

Färre övernattningar

Ola Nilsson konstaterar att den regionala turismen i övrigt har ett tufft åt bakom sig. När konsultföretaget Resurs för resor och Turism i Norden AB nyligen presenterade en lista över hur mycket pengar svenska och utländska turister spenderade i Sverige under förra året var Sörmland en av få regioner som gick minus jämfört med året innan.

Ola Nilsson pekar på några förklaringar till varför turismen och den övriga besöksnäringen tappat mark i länet:

  • Det allmänna konjunkturläget med färre affärsresenärer.
  • När Stockholm har haft ett svagt färre och mindre välbesökta konferenser spiller det över på Sörmland och andra näraliggande regioner. Om inte hotellen fylls i Stockholm uppstår inget behov av övernattningar utanför staden.
  • Den starka kronkursen gör att färre utländska gäster landar på Skavsta flygplats.
  • Flera etablerade anläggningar har avvecklats, till exempel Gripsholmsviken Hotel & Konferens i Mariefred.

Fyra län gick back

Enligt konsultföretagets statistik genererade turismen förra året 1,8 miljarder kronor, vilket var en minskning med nio procentenheter jämfört med året innan. Örebro län, Blekinge och Halland visade också minussiffror, men i övrigt var det plus i hela landet. Totalt spenderade turisterna 98,7 miljarder kronor på svenska destinationer under 2012, en ökning med tolv procentenheter i förhållande till 2011.

Mest pengar, knappt 29 miljarder, spenderades på hotell och annan logi. Restaurangnotor var en annan stor utgiftspost, nästan 23 miljarder.

För besöksnäringen i Kalmar län var 2012 ett rekordår. Den största ökningen vad gäller övernattningar i länet finns inom grupperna egna fritidshus och hos släkt och vänner.

Nästan alla branscher som påverkas av turism hade stora ökningar 2012, säger Karin Ekebjär, turismsamordnare på Regionförbundet i Kalmar län.

 

Torbjörn Tenfält

 

Lämna en kommentar