SVERIGE / REGION: Ett 60-tal gymnasieelever diskuterade politik och entreprenörskap under två dagar i Tällberg. Nu uppmanar Region Dalarnas ordförande alla kommuner i länet att ta till vara de ungas engagemang: - Vi måste smida medan järnet är varmt, säger Leif Nilsson (S).

Tällberg Höstforum var den 20-21 november en arena där omkring sextio elever från gymnasieskolor i Dalarna mötte ett hundratal politiker, företagare och artister från länet och andra delar av Sverige. Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S) fanns på plats och imponerades av ungdomarnas engagemang.

– Här har vi världens chans. Vi måste samla upp de här ungdomarna och engagera dem i ungdomsråd och andra forum, säger han.

  Fånga ungas engagemang

Leif Nilsson, som också är kommunalråd i Smedjebacken, tror att även den regionala nivån kan vara intressant för ungdomar som vill engagera sig i samhällsfrågor. Men för att det ska lyckas måste den äldre generationen politiker vara välkomnande och erbjuda konkreta politiska frågor att ta tag i.

– Ungdomar vill jobba med frågor som de kan se resultatet av, säger han.

I den omstöpning av regionindelningen som pågår har Dalarna hamnat i bakvattnet. Gävleborg vill inte göra gemensam sak med Dalarna och intresset för en Svealandsregionen har svalnat.

 

– Just nu ligger vi lågt och avvaktar vilka steg man tar i Gävleborg, säger Leif Nilsson.

Han gjorde inga försök att föra in regionindelningen på agendan i Tällberg, och det gjorde inte heller någon annan. Mera måste hända

Många av diskussionerna kretsade kring dagens stora teman, som till exempel klimat och arbetslöshet. Pernilla Ohlin, ung ledarskribent i Dalarnas Tidningar, deltog bland annat i en workshop om demokrati och medier. I en krönika efter den debattglada helgen efterlyste hon mer konkretion:

”Tällberg forum måste bestämma sig för vad det är innan det kan förmedla sitt budskap till omvärlden. Är det en mötesplats där samhällsledare och politiskt engagerade fritt kan vädra tankar och funderingar, utan krav på konkreta resultat? Eller är det en verkstad med ett tydligt mål?”

Pernilla Ohlin menar att forumet har mycket stora möjligheter att utvecklas, förutsatt att arrangörerna smalnar av frågeställningarna. Själv hade hon gärna velat delta i en workshop som till exempel erbjöd konkreta verktyg för att bättre kunna bemöta rasister och mångfaldsskeptiker.

”Tällberg Foundation och deras samarbetspartners har inte lätt att locka till sig lokala sponsorer. Anledningen till att många Dalaföretag tvekar är troligtvis den abstrakta tonen och den svaga kopplingen till Dalarna.” noterade Pernilla Ohlin.

 

Många nya kontakter

Vid sidan av Tällberg Foundation backades arrangemanget upp av Stiftelsen Teknikdalen, en regional sammanslutning av företag, kommuner och statliga myndigheter. Stiftelsen verkar för ökad regional tillväxt och ger stöd åt nya affärskoncept och innovationer. Marcus Lind, projektkoordinator och informatör på Teknikdalens kontor i Borlänge, framhåller att forumet i första hand var tänkt som en mötesplats.

– Man kan kalla det en övning i att se varandras engagemang. Det skapades väldigt många kontakter under helgen och självklart hoppas vi att det också leder till konkreta resultat, säger han.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar