SVERIGE / REGIONER: Arbetslösheten minskar bland unga. I maj var det 15000 färre öppet arbetslösa ungdomar i Sverige jämfört med maj förra året. – Att fortsätta arbeta för att få ner ungdomsarbetslösheten är vår enskilt viktigaste utmaning, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne.  

Regionerna kan vara en katalysator och skapa bättre förutsättningar för att ungdomar ska komma snabbare in i arbetslivet, framhåller Pontus Lindberg. – Vi gör inte alltid det stora jobbet själva, men vi ser till att olika aktörer samsas och arbetar, säger han.   Ett exempel är systemet med studentmedarbetare för att göra övergången från studier till arbete smidigare. Genom 10-15 timmars arbete i veckan på någon av Region Skånes förvaltningar får drygt 300 studenter kontakt med arbetsgivare inom sina utbildningsområden. Det handlar inte om praktik inom utbildningen, utan om ett avlönat jobb.   Studentmedarbetare har funnits ganska länge i Danmark. Region Skåne har också haft dansk draghjälp genom att svenska ungdomar har haft ganska lätt att hitta jobb inom främst handel på andra sidan Öresund. Men nu går det sämre för Danmark och danskar åker i stället över sundet för att jobba i den svenska sjukvården.   Region Skåne driver flera andra projekt för att stärka ungdomar, ofta tillsammans med kommunerna. I nordöstra Skåne pågår ett nära samarbete mellan myndigheter, näringsliv och ungdomar. – Projektet bygger på det ungdomarna själva bär med sig, säger Pontus Lindberg.   Fler lediga jobb Arbetsmarknaden i sin helhet har utvecklats positivt under våren och statistiken för maj visar det svart på vitt: I slutet av månaden var totalt 354 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 7,3 procent av arbetskraften jämfört med 8,2 procent för ett år sedan. Samtidigt anmäls det hela tiden fler lediga jobb till Arbetsförmedlingen – i maj var antalet 73 000. – Vi ser en så kraftig återhämtning att den påverkar alla delar av landet, även om utgångspunkten efter krisen skiljde sig en hel del, säger Håkan Gustavsson.   Mitt under krisen 2009 steg sysselsättningen i Stockholms län, mycket tack vare den starka arbetsmarknaden för framför allt privata tjänster. Men i till exempel Västra Götaland och delar av Småland, där tillverkningsindustrin är utbredd, sjönk sysselsättningen kraftigt. Det är också i de regionerna i västra och södra Sverige som återhämtningen nu är störst.   När konjunkturen vänder är ungdomarna både de som är först ut ur och först in på arbetsmarknaden. Bland de branscher som växer snabbast i en uppgång finns de där ungdomar traditionellt är högt representerade, som till exempel handel, hotell- och restaurang. Där är regelstyrningen inte lika hård, och kraven på utbildning och erfarenhet inte lika höga som i andra branscher. – Visstidsjobb, projektanställningar och vikariat är alltid de som växer först. Men tillväxten nu är så stark att den även skapar fasta jobb, säger Håkan Gustavsson.   Många utan betyg Den som är ung och blir arbetslös blir det i regel bara under en ganska kort period. De ungdomsgrupper som får stora problem är de som saknar fullständiga gymnasiebetyg.  – Vi pratar ofta om behovet av att ge de här  

ungdomarna mer utbildning. Här kan lokala och regionala politiker göra en viktig insats, säger Håkan Gustavsson.    Sverige har bland de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet i Europa. Men det är ofta vanskligt att göra jämförelser med andra länder. Att arbetslösheten bland unga länge beräknats till över tjugo procent i Sverige, men under tio i Danmark, beror bland annat på skillnader i utbildningssystemen. I Sverige blir en person mellan 18 och 24 år som studerar, men som uppger att han eller hon söker jobb, en del i arbetslöshetsstatistiken. I Danmark ingår betald praktik i många utbildningar och då räcker det att ha en mycket blygsam ekonomisk ersättning för att räknas som sysselsatt.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar