NORDEN: – Vi vill få till tätare samarbete mellan universiteten och högskolorna runt Östersjön. Därför har vi samlats i Uppsala för att skriva under deklarationen där vi förbinder oss att gemensamt arbeta för och bidra till en hållbar utveckling i vår region. Det säger Christine Jakobsson, programdirektör för sekretariatet för Baltic University Program (BUP) vid Uppsala Universitet.
BUP:s nätverk av universitet runt Östersjön är i dag kanske världen största med cirka 220 universitet och högre utbildningsinstitutioner som medlemmar. Mötet i Uppsala den 14 – 16 oktober hade till syfte att se på vilket sätt man inom programmet skulle kunna dels stötta och bidra till att förverkliga EU:s strategi för Östersjöregionen, dels utveckla utbildningar för hållbar utveckling.
Vad innebär hållbar utveckling i universitetsvärlden?
– Samma som på andra håll, att vi bidrar till det kunnande som behövs för att samhället ska få ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, säger Christine Jakobsson.
Varför krävs en deklaration?
– Samarbetet inom nätverket har tidigare byggt på eldsjälar och avtal mellan enskilda universitet. Det räcker inte längre om vi vill nå de mål vi satt upp. Därför måste vi agera mer som en helhet. För att kunna göra detta så måste vi vara säkra på att arbetet sanktioneras från ledningarna, och den här deklarationen innebär just detta, säger programdirektören för sekretariatet för Baltic University Program.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar