Vinnova inleder ett samarbete med Energimyndigheten och Trafikverket för att öka kunskaperna om att upphandla innovationer - Vi hjälper till att upphandla sådant som inte finns, säger Ann-Mari Fineman, enhetschef på Vinnova.

Varje år genomförs offentliga upphandlingar till ett sammanlagt värde av cirka 500 miljarder kronor. Regeringen vill nu att myndigheterna blir bättre på att upphandla innovationer och hoppas att det i sin tur ska främja Sveriges innovations- och konkurrenskraft.
Vinnova har i flera år haft en viktig roll för att sprida kunskap om upphandling av innovationer. Förra veckan fick myndigheten ett kompletterande uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten och Trafikverket utveckla innovationsupphandlingen inom de två myndigheternas verksamhetsområden.
– Det här är ett sätt att komplettera vår kompetens och samla på oss viktiga praktiska erfarenheter, säger Ann-Mari Fineman, enhetschef på Vinnovas enhet för IT-användning och tjänster.

Dyr process

Vinnova hjälper till med information, marknadsföring och rådgivning, och stöttar myndigheter som vill genomföra innovationsupphandling. Handböcker, standardkontrakt och IT-stöd finns i utbudet. Vinnova kan även ge finansiella bidrag, då innovationsupphandling ofta innebär dyrare processer och kräver större krav på förberedelser än vanliga upphandlingar.
Det är mycket viktigt att först identifiera det problem man ska lösa och fråga sig vilka krav som är rimliga att ställa. Upphandla innovationer är något helt annat än att köpa produkter från butikshyllan, säger Ann-Mari Fineman.
Hon ger några konkreta exempel på vad en innovationsupphandling kan gälla. Vinnova är sedan en tid tillbaka delaktig i Region Gävleborgs arbete med att upphandla måltidssituationer för äldre.
– Det handlar inte om mat, utan om hur situationen kring de äldre kan ordnas så att de får i sig maten.

Flera lösningar

Ett annat exempel kommer från Storbritannien. När ett sjukhus behövde lösningar för att minska spridningen av multiresistenta bakterier gjorde det en innovationsupphandling och fick in flera olika förslag till lösningar.
– Allt från att installera ett portabelt isoleringstält, till nya system för handtvätt och instrument för att kontrollera om sängar innehåller bakterierna. Poängen med det här sättet att arbeta är att man får in väldigt olika lösningar och olika tekniker, säger Ann-Mari Fineman.
Både Energimyndigheten och Trafikverket är stora aktörer inom offentlig upphandling. De får nu i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vinnova analysera hur de kan använda sig av innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik.
– Vi kommer att träffas inom kort och göra upp en plan för jobbet, säger Ann-Mari Fineman.
Lämna en kommentar