Europeiskt regionmöte fokuserar på entreprenörskap

Det europeiska nätverket Assembley of European Regions, AER, kommittée samlades i Jönköping med Landstinget i Jönköpings län som värd.  Konferensens tema var regionalisering och innovation. Pascal Goergen, generalsekreterare för AER lägger inom kort fram en ny strategi för hela nätverket som kommer att innehålla en tydligare koppling mellan regionerna och den ekonomiska sektorn. Vidare vill han göra AERs röst bättre hörd i Bryssel.

Assembly of European Regions (AER) är ett nätverk mellan regionala administrationer i Europa. Det är Europas största interregionala samarbete. Över 250 regioner från 32 länder deltar, tillsammans med 14 interregionala organisationer.Från Sverige deltar landstingen i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Jönköpings, Kronobergs, Norrbottens, Södermlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Västra Götalands och Örebro län.

Uppsala vill bli Europas mest attraktiva kunskapsregion

Ett förslag till utvecklingsstrategi för Uppsalaregionenen går nu ut på remiss och i december tar Regionförbundets fullmäktige ställning till ett slutgiltigt förslag. Uppländsk Drivkraft 3.0  som strategin heter innehåller konkreta mål; i Uppsalaregionen ska det årligen starta minst 13 företag per 1000 invånare och Uppsalaregionen ska placera sig i topp på nationella rankinglistor över innovationskraft. Redan idag hamnar Uppsala högst upp i Reglabs innovationsidex men man vill alltså bli ännu bättre.

Sveriges Innovationsriksdag i Jönköping

På Sveriges Innovationsriksdag samlades företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks tillsammans med övriga aktörer inom innovationsområdet. Över 300 företagare och näringslivsrepresentanter deltog i årskonferensen som anordnades av branschföreningen för Svenska Inkubatorer & Science Parks SISP. Konferensen innehåll flera inslag om hur man kan lösa frågor med finansieringen av nya idéer och produkter. Twitter: # sisp12

Invigning av Högskolan i Halmstads KK-miljö

Den 27 april invigs Högskolan i Halmstads KK-miljö och den nya satsningen ”Forskning för innovation”. KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) utnämnde i fjol Högskolan i Halmstad till en KK-miljö vilket innebär en långsiktig satsning på Halmstads Högskolas forskning. Satsningen ”Forskning för innovation” täcker tre områden; innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

Bertil Svensson, programchef för Forskning för innovation säger att utnämningen är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vår tvärvetenskapliga forskning håller en kvalitet av internationell klass. Forskningsstödet är den största satsningen som gjorts av en svensk finansiär och Bertil Svensson hoppas att det kan leda till andra aktörer även utanför lärosätet kan dra nytta av utvecklingen.

Lämna en kommentar