SVERIGE / LANDSTING: Det politiska ”spelet” är i full gång om den framtida regionkommunfrågan. Uppvaktningen är flitigt igång över kommungränserna. Olika lösningar diskuteras och utvärderas. Och frågan är vem som tar vem i slutändan? Gränsbrytning gör ett par nedslag i hetluften.

Bilden är inte helt tydlig när det gäller regionkommunfrågan runtom i Sverige. Det finns många önskemål och viljor som ska samordnas. Olika viljor och önskemål Örebro vill få med sig Värmland, Västmanland och Sörmland i en gemensam region. Östergötland ser gärna en lösning med länen i söder så som Kronoberg och Kalmar samt Jönköping. Samtidigt kan Östergötlands politiker tänka sig gå mot norr och Mälardalen och har gjort inviter mot bland annat de södra kommunerna i Sörmland. Landstinget i Jönköping vill helst vara ensam men en lång rad kommuner i länet är av en annan åsikt. Kronoberg har etablerat kontakt med politikerna i Skåne som numera är tillmötesgående, men då är planen först 2019. Här kan Skåningarna och Kronobergarna även tänka sig att öppna upp för Blekinge men då måste politikerna där själva komma med en invit. Kalmar står i valet och kvalet mellan ett sydsvenskt alternativ eller att söka sig norröver mot Östergötland. Möjligen kan en delning bli aktuell. I Värmland så finns moderaterna som i likhet med Jönköping kan tänka sig en egen regionkommun med Halland som förebild. I Uppsala är osäkerheten

fortfarande stor och man vet inte riktigt åt vilket håll man ska luta.

 Moderaterna för ett eget Värmland Thomas Riste (s), regionråd, i Region Värmland är helt på det klara med att moderaterna i denna stund är ensam om att förorda Värmland som egen region. I övrigt har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna beslutat sig för att gå vidare i arbetet med att bilda en gemensam region med Västra Götaland. Vänsterpartiet har i första hand förordat en lokalisering österut, men om det inte är möjligt är man direkt avvisande till Värmland som en egen region. Övriga partier har så vitt jag vet inte tagit beslut i frågan. Datum för ett beslut är satt till sista juni. Inga dörrar stängda Anne-Marie Wigertz (m) ordinarie ledamot i regionstyrelsen i Sörmland säger att det i dagläget inte är sannolikt att Sörmland spricker i en syd-del mot Östergötland och en del i norr mot Mälardalen. Det viktiga för Södermanland är inte själva gränsdragningen utan istället möjligheten att utveckla samarbetet när det gäller kommunikation,  

arbetsmarknad, utbildning och  sjukvård så att regionen får möjlighet att växa. Det måste vara enkelt att bo och verka i regionen. Ann-Marie Wigertz framhåller vidare att inga dörrar är stängda när det gäller alternativa regionkommunbildningar, utöver det förslag om en regionkommunbildning tillsammans med Stockholm. – Diskussioner förs på flera håll, säger hon. 

Seriöst flirtande i Östergötland I Östergötland har flitig uppvaktning riktats norröver mot mälardalen. Styrelseordförande i regionförbundet Östsam Jan Owe-Larsson understyrker att dessa flirtar från Östergötland är mycket allvarligt menat. – Vi vill definitivt vara med och bilda en regionkommun tillsammans med Södermanland (och Jönköpings län och Kalmar län), kommenterar han. Nyhetsbyrån Regional Utveckling i Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar