Det har pågått en diskussion inom Eurocities att anpassa medlemskapet till det växandet antalet städer som har ett långt större upptagningsområde än inom den egna kommungränsen. Den utvecklingen vill moderaten Cecilia Brinck inte ställa upp på.  

Eurocities är en viktig och inflytelserik samtalspartner i storstadsfrågor i Europa, och det beror i stor utsträckning på att de stora europeiska städerna är medlemmar och deltar i EC:s arbete. Om Eurocities öppnas för betydligt mindre städer och/eller regioner eller andra typer av samarbetsorganisationer för städer finns det en betydande risk att medlemskapet blir mindre intressant för de stora städerna och att de drar sig ur. Det skulle starta en negativ spiral – ju färre stora städer som är med, desto mindre inflytande har organisationen vilket medför att ännu fler städer drar sig ut.  Den utvecklingen har vi sett i andra europeiska organisationer.
 
Det är de valda styrelserna i städerna som är medlemmar ” the elected local and municipal governments of major European cities” som det står
på hemsidan. Vi tror att det är viktigt att hålla på detta, av demokratiska skäl. Medlemsstäderna måste ha ett valt organ som har ansvar för det politiska styret.
 
För regioner finns det andra fora, framför allt CEMR (som EC samarbeter mycket med). Det finns ju dessutom en möjlighet att bli Associated member i EC vilket ger tillträde till arbetet i forumen och de working groups som forumen har.
 
Cecilia Brinck
Moderat
Stockholms stad
Lämna en kommentar