Klimatfrågan kommer att ställa människors förmåga till samarbete på sin spets. Utmaningarna märks mest i de snabbt framväxande kinesiska megstäderna, menar Peter Örn, ordförande i Delegationen för hållbara städer.  

Omfattningen av den urbanisering som går över världen blev väldig tydlig, på ett närmast dramatiskt sätt, när den kinesiske vice ministern för stadsutveckling och urbana frågor, Qiu Baoxing, beskrev de utmaningar som Kina står inför. De ekologiska och sociala konsekvenserna av megastädenas snabba tillväxt är påtaglig. Lika uppenbart som att städerna är en del av problemet, så kan en medveten satsning på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara städer, vara en viktig del av lösningen. Och Sverige kan och ska vara pådrivande i det arbetet.
 
Nu går den svenska regeringen vidare med resultat från konferensen genom att överlämna en rapport till delegaterna vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Resultatet understryker också att den svenska regeringen har valt rätt inriktning när man betonar vikten av hållbara städer. För Delegationen är konferensen är viktig inspirationskälla i det vidare arbetet. 
 
Sverige har en unik möjlighet, under svenska EU-ordförandeskapet, att se till att resultaten kommer snabbare av det arbetet med åtgärder som har klimatfokus. Det viktiga nu är att få till stånd en internationell överenskommelse i Köpenhamn – en överenskommelse som vågar formulera djärva mål för
det vidare klimatarbetet. Delegationen kan här bidra genom att vara en nationell arena vid frontlinjen för den bästa miljötekniken, genom att sprida kunskap och genom att bidra till export av svenskt kunnande och av svensk miljöteknik.

 

De politiska partierna och folkrörelserna har en viktig uppgift när det gäller att uppmärksamma klimatfrågan. Från Delegationens sida kan vi medverka till att nå många olika aktörer inom både den offentliga och den privata sfären – och att föra samman dem. Många har både resurser och idéer – det gäller också att få dem att se varandra och att vilja samarbeta. Klimatfrågan kommer att ställa människors förmåga till samarbete på sin spets. Få saker kommer att vara viktigare än samarbete, nationellt och internationellt. 

 
Peter Örn Ordförande i Delegationen för hållbara städer
 
Faktaruta:

Debattinlägget är en sammanfattning från Delegationen för hållbara städers bidrag till den högnivåkonferens som arrangerades under Sveriges ordförandeskap i EU med temat ”Europas städer och den globala klimatutmaningen” och som hölls i Stockholm den 14-15 september.

Lämna en kommentar