Med Östersjöstrategin som hävstång vill nu politikerna göra Östersjöregionen till världens första ekoregion av dignitet. Målsättningen är helt i linje med strategin och de mål som redan satts upp om hållbar utveckling. Detta säger Tor Bysveen vid Akershus Fylkeskommune i Norge, som deltog i polska Gdynia den 16 november i år då målet sattes upp.

Øsstersjøregionen må bli mer bærekraftig. I prosjektet EcoBaltic, som inngår i Interreg-familien i EU, har sektormyndigheter og regioner samarbeidet. Prosjektet favner over så ulike tema som landbruk, utdanning, energi, transport, skogbruk og turisme. Her ligger det store muligheter for mer bærekraftige løsninger.

Arbeide nedenfra og opp

Samtidig har 12 regioner fra Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Latvia og Russland gjennomført, sammen med sektormyndigheter, hvert sitt prosjekt. Dette har gitt noen muligheter for å arbeide tverrfaglig. Partene har vært enige om å arbeide bottom-up, noe som i høy grad krever gjensidig tillit. Ved å bruke Ålborgkonvensjonens fokus på å sette klare mål og gjennomføre konkrete tiltak, har prosjektet presentert mange gode løsninger.

En bærekraftig turisme må også selges

Prosjekter av denne typen har ofte og mange referanser til ulike organer i Østersjøen som arbeider med regional utvikling, og som alle vil bidra til mer bærekraftighet. La oss heller se hva en sektor, turisme, anbefaler. For en turist er

det helt nødvendig å finne et overnattingssted (accomodation), som passer til forventning og personlig økonomi. Det er en videre oppgave å finne de «skjulte» mulighetene og markedsføre de. Dette gjelder særlig i landbruksområder, hvor turistnæringen kan være svakt utviklet. Regionens autentisitet må avdekkes og formidles, og spesielle steder og bygg kan være av interesse. Her vil kulturminner være svært interessante!       

For å trekke til seg turister og beholde de i området, må turistene få informasjoner om spennende  steder/bygg/naturområder som presenteres som bærekraftige. Det er ikke tilstrekkelig med å «know how», man må også «show how». Ansikt-til-ansikt informasjon må suppleres med internett. På denne måten kan en «sustainable tourism» bidra til økonomisk vekst og sosial rettferdighet, samtidig som naturgrunnlaget ikke utfordres unødig.

Østersjøen som verdens første ØkoRegion

EcoBaltic holdt sin avsluttende konferanse i Gdynia 16. november 2011. Partene var enige om å vedlikeholde en database med prosjektets resultater og «good practices». Det ble også understreket at kontakt med de andre organisasjonene som arbeider for Østersjøregionens utvikling

 

var ytterst viktig. På en utstilling ble resultatene vist fram, og bidraget fra turisme ble kåret som det beste.

Møtet vedtok Gdynia-erklæringen, som igjen understreker  at «bærekraftig utvikling må bygges gjennom felles anstrengelser fra lokale, regionale og nasjonale  aktører, sektorer, nettverk, EU-kommisjonen og over regionale organisasjoner».  Her ligger det fortsatt mange oppgaver. Ved å fortsette i de baner som prosjektet EcoBaltic har tegnet opp, kan hver av aktørene bidra til at man kommer nærmere målet om å utvikle Østersjøen til verdens første ØkoRegion!  

  Tor Bysveen Enheten för regional utveckling Akershus fylkeskommune Norge

Lämna en kommentar