Den här gången skriver Cecilia Malmström (fp) och den svenska EU-ministern om hur man ser på den nu aktuella Östersjöstrategin. Helt uppenbart är i alla fall att hon tänker sig att detta är den första megaregionen i en kommande rad av efterföljare.  

Trots att åtta av de nio länder som gränsar till Östersjön är EU-medlemmar har det hittills saknats en strategi från EU:s sida för hur vi ska hantera det akuta och allvarliga miljöhotet mot Östersjön, och andra utmaningar som länderna runt Östersjön delar. Därför har regeringen tagit initiativ för att en plan för Östersjön ska utarbetas på EU-nivå. Initiativet har resulterat i ett förslag från kommissionen som presenterades i början av sommaren.
 
Östersjöstrategin tar fasta på ett antal utmaningar som är gemensamma för länderna runt Östersjön. De senaste åren har algblomningen, övergödningen, och försurningen blivit allt mer allvarlig och situationen för Östersjön allt mer kritisk. Det är främst utsläpp från jordbruk, industrier, avlopp och från fossila bränslen som orsakar algblomning. Gödselanvändning och läckage av fosfater är två av bovarna i dramat.
 
Till andra utmaningar för Östersjöregionen hör slaget om ekonomin. Den ekonomiska krisen har gjort frågan om hur vi ökar tillväxten och slår vakt om jobben och välfärden brännhet. Många av de baltiska ländernas är små och exportberoende. Det finns fortfarande skillnader mellan östersjöländerna utvecklingsmässigt och ekonomiskt. Vissa av länderna rankas som några av de mest konkurrenskraftiga i världen, medan andra områden utvecklas i en imponerande fart men fortfarande utgör några av de fattigaste i EU.
 
Jag är övertygad om att detta är utmaningar som går att möta. Det handlar inte om att begära mer EU-medel utan att utnyttja de resurser som redan finns avsatta på bästa möjliga sätt, till gagn för hela regionen. I strategin lanseras ett antal konkreta
projekt och åtgärder som Östersjöländerna åtar sig att driva – till exempel:

 
– Skapa frivilligstyrkor som kan bekämpa marina utsläpp i Östersjön
– Göra Östersjöregionen till ett pilotområde för integrerad sjöövervakning
– Minska gödselanvändningen och läckaget av fosfater från jordbruket
– Göra det enklare för unga att starta egna företag
 

Strategin kommer att antas på högsta nivå under vårt ordförandeskap, det vill säga vid toppmötet den 29-30 oktober Det ger oss en möjlighet att omedelbart därefter, alltså redan under vårt ordförandeskap, inleda själva genomförandet av strategin i arbetsgrupper och inom fackministrarnas ansvarsområden. Miljörådet den 22 december kommer att bli ett viktigt sådant tillfälle. Samtidigt måste en stor del av arbetet genomföras av medlemsstaterna själva, i samarbete med kommissionen.

 
Dessutom kommer statsministern och jag att under ordförandeskapet bjuda in till en ministerkonferens den 17-18 september i Stadshuset i Stockholm. Temat för konferensen blir EU:s Östersjöstrategi som exempel för framtida motsvarigheter inom EU.
 
Den svenska regeringen är starkt engagerad för att få en strategi för Östersjön på plats inom en snar framtid. Det är en av de frågor som Sverige prioriterar under ordförandeskapet. Vi tror att en sådan strategi kan bli ett viktigt instrument i kampen för en renare Östersjö och en konkurrenskraftig Östersjöregion.
 
Cecilia Malmström (fp) svensk EU-minister
Lämna en kommentar