En kommun kan göra skillnad. 1000 kommuner har potentialen att välta den rådande ordningen. Frivilliga överenskommelser gör störst skillnad, samma sak borde gälla globalt. Under denna Utblick funderar Emma Rung, tillförordnad generalsekreterare för Fair Trade Sverige kring dessa förhållanden. 

Den 17 – 18 november samlades fler än 200 representanter från 20 länder i Malmö för att fira framgångarna med det internationella konceptet Fairtrade City. Hemkommen från konferensen ”Beyond 1000 Fair Trade Cities” är jag upp till bredden fylld med energi och tankar kring hur vi kan vidareutveckla arbetet med att få ännu fler städer i Sverige att satsa på hållbarhet genom en mer rättvis och etisk handel.

Fairtrade City-diplomeringen startade för tio år sedan i en liten stad i norra Storbritannien. Sedan dess har diplomeringen spridit sig som en löpeld. I världen finns idag fler än tusen, däribland San Fransisco, Bryssel, Rom, Paris och London. I Sverige kan kommuner som Munkfors, Kalmar, Haparanda, Växjö och Malmö vara stolta över utmärkelsen, tillsammans med totalt 48 svenska kommuner.

Fairtrade City handlar om att fler aktörer tillsammans engagerar sig och går samman för att öka kännedomen och efterfrågan av Fairtrade i sin stad. Den offentliga sektorn ser över sin upphandling och börjar ställa etiska krav vid sina inköp, näringslivet ska ha utbud av Fairtrade-märkta produkter och civilsamhället bidrar med informationsspridning och kampanj. Detta sammanfattas i fem kriterier som man lever upp till som Fairtrade City. Varje år krävs en vidareutveckling av arbetet och tydliga målsättningar för kommande arbete.

Under helgens konferens utbyttes erfarenheter, vi inspirerades av varandras goda exempel och

problematiserade gemensamma utmaningar. Men framförallt fick vi möta två odlare, som rest långväga för att delge vilken skillnad det gör när vi väljer Fairtrade.

Joyce och Ebanezer, två odlare tillresta från Kenya och Ghana berättade om vad Fairtrade gör för skillnad för dem. Joyce berättade att de i dag får 203 Kenya shilling per kilo för sitt kaffe, att jämför med 40 shilling innan de var Fairtrade-certifierade. Ebanezer berättar om hur deras ananaskooperativ, tack vare Fairtrade-premien, har kunnat köpa skoluniformer till barnen i byn.

Fairtrade City-diplomeringen är ingen målgång, det är inget diplom att hänga på väggen och beundra. Fairtrade City-diplomeringen är en morot och en språngbräda för att ta krafttag kring frågan om en mer etisk konsumtion lokalt och att kontinuerligt intensifiera det arbetet.

Borås och Boston har en del olikheter, liksom Lund och London. Fascinerande är att dessa städer, med helt olika utmaningar och kontext, enas med samma vision. En vision om en mer rättvis världshandel och övertygelsen om att vi kan förändra genom våra val i butiken och genom att ställa krav på mänskliga rättigheter i produktionen av varor till den offentliga upphandlingen. Kraften av tusen städer som vill förändra och bidra till ett mer hållbart samhälle är enorm och har potential att göra stor skillnad.

  Emma Rung, Tf generalsekreterare Fair Trade Sverige

Lämna en kommentar