Samhällets investering i bredband på landsbygden är 600 miljoner kronor. De skall användas för att finansiera den del av utbyggnaden som inte är kommersiellt lönsam.

Bredband

Enkelt uttryckt visar diagrammet vilken del av bredbandsutbyggnaden som avses. Något ”bredband åt alla” är det alltså inte tal om utan i stället en förflyttning av den gräns för befolkningstäthet under vilken det inte är realistiskt med bredband överhuvudtaget.

På x-axeln finns befolkningstäthet med glesbygd till vänster och storstad till höger. På y-axeln finns den faktiska kostnaden för att använda bredband, d v s kronor per användning, inte per användare.

Vid en viss befolkningstäthet är det kommersiellt lönsamt att bygga bredband, vid en annan och lägre är det också politiskt lönsamt. Under förutsättning att alla använder betalar ungefär lika mycket visar den skuggade kilen det område som måste skattefinansieras.

Lämna en kommentar