Den hierarkiska och funktionsorienterade strukturen har varit rådande under en lång tid i våra organisationer. De har gett oss kontroll och tydlighet och har varit utgångspunkten för vad som behöver styras, mätas och ledas. Det pris man betalar heter fragmentering och med fragmentering följer förlorad förståelse.

holliday in melsbroek CC BY
holliday in melsbroek CC BY