Din valsedel bör inte vara en blankocheck. Den borde innehålla mer, skriver Lasse Nyquist

blanco check

Okej. Du har bestämt dig för att lägga en valsedel i en låda i september. Några skulle kanske dra sig för det och tänka att det är lite som att skriva en blancocheck och ge den till någon man bara sett på en affisch utanför ICA. Man skriver så att säga under på beslut som kommer att fattas de närmaste åren. Politiska beslut man ännu inte vet innebörden och konsekvenserna av.

Men du har bestämt dig. Fine.

För att komma på vilken valsedel du skall stoppa i lådan kan du göra på två olika sätt. Det ena är att du frågar dina föräldrar vad de röstade på och så röstar du likadant. Men eftersom du just nu läser tidningen Gränsbrytning utgår jag ifrån att du inte tillhör den kategorin, utan den andra. Den som läser på, följer med i debatten och på allvar försöker hitta just det parti som är bäst att föra landet framåt på just det sätt du tror är bäst.

Politiken i sin helhet spänner naturligtvis över samhällets alla områden. Däremot kan valdebatterna och den enskilda individens valprocess inte täcka in allt. Det skulle bli ohanterbart om allt alltid handlade om allt. Därför gör både du och respektive parti gemensam sak i att smalna av frågerepertoaren och istället lyfta fram några områden som särskilt angelägna och voilá – vi har våra kära valfrågor.

Det du alltså behöver göra före själva valet är att välja valfråga. För att du skall känna att just din valsedel bidrar till att påverka framtiden på riktigt – och inte bara blir en lapp som symboliskt släpps i en låda för att du skall slippa vara måltavla för omgivningens gnäll på soffliggare – behöver den gå till ett parti vars huvudsakliga valfråga, eller politisk prioritering om man så vill, handlar om något som på allvar går att påverka med politiska beslut. Annars blir det ju värdelöst även om den politiska tanken i sig är behjärtansvärd.

Ett exempel för att illustrera. Vi vet alla hur angeläget det är med klimatfrågan. Men ingen av oss kommer att rösta på ett parti som lovar bättre klimat i Sverige eftersom vi alla med säkerhet vet att det är en omöjlighet. Klimatet blir antingen bättre på hela planeten – eller inte alls. Däremot är vi alla naturligtvis intresserade av ett parti som vill driva en ansvarsfull miljöpolitik ur ett globalt perspektiv. Men vi borde också vara intresserade av ett parti som börjar fundera över hur vi bäst bör hantera alla de lokala konsekvenser som följer av ett alltmer förändrat globalt klimat.

På samma sätt skulle vi kunna resonera om till exempel ”arbetslivsklimatet”. Att 2014 hävda att politiska beslut skulle kunna skapa avsevärt fler traditionella arbetstillfällen i Sverige i framtiden är nästan lika illa som att lova att Sverige isolerat skulle kunna klara sig undan klimatförändringarna.

Ett tiotal kvarter från Rosenbad i Stockholm hittar vi Stiftelsen för Strategisk Forskning. De har kommit fram till att vartannat jobb i Sverige kan ha kommit att automatiseras inom 20 år.

När robotar steker din hamburgare, förarlösa taxibilar kör dig dit du vill och din husläkare huvudsakligen bor i din mobil kommer kanske antalet arbetstillfällen inte att påverkas mer av lite sänkt moms här och där än klimatet kommer att påverkas av kondensstrimmorna från planet du åker till Mallis med.

Vi pratar alltså om att ca 2,5 miljoner jobb kan komma att påverkas. Inom bara ett par decennier.

Stiftelsen för Strategisk Forskning funderar nu på vilka konsekvenser det kan föra med sig och hur vi kan hantera en sådan drastisk förändring på så kort tid. Och sådana funderingar borde naturligtvis även förekomma på Rosenbad. Det betyder att det parti som till exempel driver innovationspolitiska valfrågor kommer att ge en betydligt större framtida utväxling av din valsedel än de som driver frågor som politiska beslut i grunden inte rår på.

Givetvis kommer du, innan du slutligen släpper lappen i lådan, att fundera över om respektive parti överhuvudtaget verkar se en helhet på ett realistiskt sätt. Om deras manifest överhuvudtaget ser ut att gå ihop med sig själv. Eller om det hela mer ser ut att likna en politisk tulipanaros.

Men som sagt. Innan det. Fundera på vilka valfrågor, vilken politisk prioritering, som ger din valsedel störst utdelning. Valet av valfråga påverkar helt enkelt det politiska värdet av din röst.

Lämna en kommentar