SVERIGE / REGIONER:  Agera nu för under 2011 måste regionkommunskartan vara klar! Så löd budskapet från Sveriges Kommuner och Landsting upptaktskonferens ”Regioner 2015”. Men beredskapen att fatta beslut regionalt blockeras av ett velande i Stockholm och Skåne, som skapar köbildning i beslutsprocesserna i stora delar av landet.