…även om , eller kanske just för att, tidningen fått en ny ägare.

Paradigmmäklarna har arbetat med samhälls- och framtidsanalys i snart femton år och det finns en väldigt naturlig koppling mellan framtidsfrågor och gränsöverskridande utveckling. För två veckor sedan blev det klart att Paradigmmäklarna köper tidningen Gränsbrytning och att jag blir ny chefredaktör, ett uppdrag som jag verkligen ser fram emot. I detta det första numret med mig vid redigeringsbordet vill jag därför lägga ut texten lite kring hur jag ser på framtiden och utvecklingen av denna utmärkta tidning. Låt mig först slå fast att det innehåll som hittills präglat tidningen kommer att finnas kvar i minst samma omfattning som förut. Jag och tidningens journalister kommer alltså att fortsätta bevaka EU-frågor, regionfrågor och gränsöverskridande strukturomvandlingar i Sverige och i våra nordiska grannländer.

Inget försvinner alltså, däremot vill jag utvidga tidningen i två tydliga riktningar: Jag vill att alla artiklar skall ha mycket större inslag av analys. Varje händelse eller aktivitet som vi belyser reser frågor kring varför det händer och vilka konsekvenser man kan förvänta sig. De här frågorna kopplar ihop skeenden på makronivå med sådant som händer på lokal nivå och genom att försöka besvara dem, eller åtminstone resonera runt dem, kan vi ge ett ännu bättre bidrag till våra läsares omvärldsbevakning. I arbetet med djupare och bredare analyser kommer vi att anlita resurspersoner från vitt skilda verksamhetsområden. Jag är helt säker på att vi på det sättet kommer att bli ännu bättre på att beskriva helheten istället för delarna.

Jag vill också att begreppet Gränsbrytning skall vidgas. Vi ser just nu hur område efter område präglas av gränsupplösning, gränsvidgning och gränsbrytning. Det handlar om gränserna mellan arbete och fritid, gränserna mellan lärare och elev, gränserna mellan kommuner och landstingskommuner och gränserna mellan högre utbildning och näringsliv. Listan kan göras precis hur lång som helst. Jag är helt övertygad om att gränsbrytning inte är ett fenomen som mår bra av att begränsas till geografi eller organisatoriska strukturer.

Vi kommer även att uppdatera tidningens utseende och tekniska plattform. Alla lösningar har sin tid och större tidningar än Gränsbrytning står just nu inför frågor om appar, affärsmodeller, spridningsmetoder och grafisk utformning. Jag vill försäkra mig om att Gränsbrytning, om ett år, inte bara motsvarar dina krav på innehåll utan också är helt i linje med tidens krav när det gäller utseende och tekniska möjligheter. Vi vill kunna leverera filmade intervjuer, komplicerad och tung grafik och en läsvänlig och spännande upplevelse både på din datorskärm och på din smartphone eller iPad.

Jag hoppas innerligt att du vill vara med på resan och att du vill bidra. Ge mig alla synpunkter, önskemål och förslag du vill och jag lovar att vi skall göra Gränsbrytning till en ännu bättre tidning som verkligen hjälper dig att göra ett fantastiskt arbete var du än befinner dig. God läsning! Camilla Hending

Faktaruta

Paradigmmäklarna, som alltså är tidningen Gränsbrytnings nye ägare, är ett konsultföretag som funnits sedan 1997. Företaget grundades av Troed Troedson och har sedan starten i stort sett uteslutande levererat framtidsanalyser och på dessa byggda strategier för företag och organisationer i och utanför Sverige. Företagets bärande idé är att stora delar av samhället faktiskt befinner sig i ett paradigmskifte. Den största konsekvensen av det som nu händer är att framgång inte längre kan byggas på kunskaps- eller informationsövertag utan att konkurrenskraft och kompetens allt oftare handlar om förmågan att hantera och förstå helheter och komplexa sammanhang.

Paradigmmäklarna har sitt huvudkontor på Solkullens Gård i Eslöv och det är också där som tidningen Gränsbrytnings redaktion etableras.

Lämna en kommentar