SVERIGE / REGIONER: – Lite drygt ett år har våra kommuner och landsting på sig att komma till skott i regionkommunsfrågan, så det är lite bråttom, säger Carola Gunnarsson (C), vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.  

I början av oktober uppmanade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sina medlemmar, både landsting och kommuner, att inse allvaret och själva ta initiativ i regionkommunsfrågan. SKL hade fått i uppdrag av sin kongress att driva frågan och efter valet såg de en möjlighet att på nytt gjuta liv i frågan runt om i landet.
 
Skarpt läge
SKL har på olika sätt försökt stötta politiker och tjänstemän som arbetat med frågorna. En av de tjänstemän som haft ett övergripande ansvar för den här frågan är Bengt Westman. Han menar att regionkommunsfrågan just nu är inne i ett väldigt kritiskt skede:
– Just nu borde vi ha en aktiv politisk debatt och många aktiviteter på gång ute i länen, men så är det inte. Det är lite bekymmersamt för om vi låter frågan bero så kan vi till slut hamna i en situation där staten tvingas bestämma och det vore väldigt olyckligt.
 
För att få igång politikerna följer man nu upp två tidigare möten från i år och i fjol, med ytterligare sammankomster i höst. Den 11 november har man bjudit in ledande politiker från varje län till det egna arbetsutskottet, för att ”få grytan att börja koka”:
– Politikerna måste inse att vi nu befinner oss i ett skarpt läge och att det bara är vi som kan sätta dagordningen, säger Bengt Westman.
Den 8 december slår man på stora trumman och bjuder in till konferensen ”Regioner 2015”, med förhoppning om att intresserade från alla håll sluter upp.
– Då blir det lite av ett nationellt avstamp. Förhoppningsvis kommer vi under 2011 att följa upp konferensen med ett antal mindre regionala möten, säger Westman.
 

Full insikt saknas
SKL:s vice ordförande Carola Gunnarsson delar Bengt Westmans bild och poängterar hur lite tid man har på sig:
– Räknar vi baklänges och utgår ifrån den tidsplan som Översynsutredningen och Mats Sjöstrand arbetar efter så har vi krasst sett bara nästa år på oss att komma överens och formulera förslag på hur vi vill ha våra nya

regionkommuner. Det innebär lite styvt 14 månaders arbete och inom politiken är det inte lång tid, säger hon.
Vad tror du är de viktigaste skälen till att det hittills gått så trögt att komma till skott?
– Alla har ännu inte förstått att det är vi själva som har initiativet. Det har inte gått upp för alla att det är politiken lokalt och regionalt som nu kan sätta den framtida agendan. Dessutom, om vi enas, så kan vi också driva frågor på ett helt nytt sätt mot staten. Och då handlar det inte enbart om vilket uppdrag vi ska ha utan också hur vi anser att staten själv ska hantera sin regionala förvaltning.
 
Nytt politiskt landskap
Gunnarsson berättar att det lilla som hörts om regionfrågan inte enkelt kan placeras på en höger – vänsterskala.
– Skiljelinjerna följer inte de gängse upptrampade partipolitiska mönstren. Det jag hör är snarare att politikerna blir företrädare för sitt geografiska område snarare än en politisk ideologisk ståndpunkt.
Ser du det som något positivt eller negativt?
– Det finns både en fram- och en baksida. Å ena sidan kan vi få en väldigt kreativ diskussion som inte låser in oss i gamla föreställningar. Å andra sidan så ska man inte luras att tro att det inte handlar om politik för det gör det i högsta grad. Men här handlar maktkampen om inflytandet över olika platser.
Har du som vice ordförande i SKL:s arbetsutskott några tankar om hur ni som valda centrala politiker ska få rull på den här frågan bland politikerna ute i landet?
– Dels tror jag att de två tillfällen som SKL bjudit in till (se ovan) blir viktiga avstamp. Dels kommer vi uppmana regeringen att kliva fram och tydligt uppmana politikerna att ta ställning i den här frågan. Det tror jag vore en viktig symbolhandling.
 
Länk till SKL:s upprop: 
 
Länk till konferensen Region 2015:
 
Länk till info om Översynsutredningen: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar