NORGE: Dagens fylkeskommuner i flera fall tagit stora initiativ ut i internationella sammanhang. Ökad uppmärksamhet, fler deltagare, eget lärande samt fler möjligheter till påverkan inom framförallt EU. Dessa slutsatser drar bland annat Asplan Viak / Eurofutures i en rapport som nyligen presenterades i samband med ett av KS arrangerade dags seminarium kring fylkeskommunernas internationella engagemang.

I rapporten funderas också högt kring vad en kommande regionreform skulle få för konsekvenser för det internationella arbetet. En tilltagande specialisering, omorganisering av ”Brysselkontoren”, ett tydligare nationellt uppdrag samt att EFTA upprättar en egen Committée of Regions.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar