VINNOVA och SKL satsar på innovationskraft

Vinnova och SKL inleder ett samarbete som ska pågå tom 2014 och syftet är att stimulera innovation och förnyelser inom kommun, landsting och regioner.
Samarbetet ska leda till att kommuner, landsting och regioner snabbare kan tillgodogöra sig nyttan av ny forskning och teknik men även arbetsmetoder för att kunna erbjuda kvalitativ service. Innovationer och kreativa lösningar ser de komma ur medborgarnas och verksamhetens behov och är en nödvändig del för att stimulera utvecklingen även i den offentliga sektorn.
Vinnova och SKL kommer att arbeta med bl.a. innovationsslussar för att tillvara ta idéer, utveckla test och demo-miljöer för att påskynda införandet av innovationerna, utveckla ledarskapet i offentlig sektor.

21 miljoner euro i forskningsfinansiering till Västerbottens län från EU:s forskningsprogram FP7

11 företag, universitet och offentliga aktörer har hittills fått 21 miljoner euro i forskningsfinansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Mest framgångsrika i Västerbottens län är Umeå Universitet, Swetree Technologies AB och Boliden Mineral AB.
I maj kommer VINNOVA att åka runt om i landet och hålla informationsdagar om EU:s forskningsprogram. Lär mer om var och när på VINNOVAs hemsida.

Unga innovatörer vill ha mer inflytande

Västernorrland kan bli bäst i Sverige på innovationer, men först måste unga innovatörer få större inflytande i både politiken och näringslivet.
Den slutsatsen drar 26-årige Fredrik Hammargården efter konferensen ”Innovation Art” som i veckan hölls i Sundsvall. Han var en av initiativtagarna till det tre dagar långa evenemanget, som arrangerades av bland andra Almi, länsstyrelsen, landstinget och Sundsvalls kommun.
Ett syfte med konferensen var att nå och lyfta fram de unga innovatörerna.
Jag blev positivt överraskad av att så många var beredda att arbeta här i Västernorrland, bara de kan få intressanta projekt att jobba med, säger Fredrik Hammargården.
Ett inslag var ”Ungas idétåg” som körde in på järnvägsstationen i Sundsvall. Där fick unga innovatörer och entreprenörer från Sundsvallstrakten chansen att träffa lokala företagare och företrädare för myndigheter och organisationer.

Snabbare planering av spårväg 

Regeringen har nu föreslagit riksdagen att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Riksdagen behandlar frågan torsdag den 7 juni 2012. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år. Propositionen 2011/12:118

Nya regionbildningar?

Västernorrland som inte lyckades få ihop det med Jämtland i regionbildningen undersöker nu om det är möjligt för landstinget att ta över utvecklingsansvaret. Redan 2015 ska det vara klart om majoriteten av kommunerna i länet. Även Östergötland har samlats kring att ansöka om egen östgötsk region 2015 och med sikte på större region 2019.
Regionfrågan lever ännu.

Ökat tjänsteinslag i innovationspolitiken – Analys av Finland, Tyskland, Storbritannien, med exempel från Nederländerna och Danmark

Tillväxtanalys har i rad tidigare studier beskrivit tjänsternas roll för sysselsättning, export, innovation och produktivitetsutveckling. I rapporten tas några första steg att beskriva hur innovationspolitiken tar sig an tjänster och på vilket sätt detta påverkar styrning och policyutformning.
Lämna en kommentar